cs

Plemenní býci

Linus Red

LINUS RED ET, ZDX 055 homozygotně bezrohý, narozený 2017

Potvrzení o původu zvířete


Ruddle Somerset

Tento plemenný býk pochází z Anglie, působil jako plemeník v Německu a je potvrzený homozygot pro keltskou bezrohost. Jako plemeník působí v ČR od roku 2015 a zatím nám přinesl 42 bezrohých telat. Z nich už jsou 3 býci uznaní jako plemeníci. Další 2 býčci z chovu 2018 jsou zařazeni do odchovu - licence v 2019. Jeden z nich je rovněž homozygot pro keltskou bezrohost. V roce 2018 bylo tímto plemeníkem připuštěno dalších 13 krav a jalovic.

Potvrzení o původu zvířete


Býk narozený 2018 - v odchovu