cs

.

Náš chov

V současnosti máme jednoho červeného geneticky (homozygotně) bezrohého plemenného býka a velikost stáda se pohybuje v průměru 40 kusů dobytka, přičemž udržujeme minimum 50% červených kusů. Naše geneticky bezrohá telata se rodí o hmotnosti 20 - 25 kg a v 7. - 8. měsíci se pohybují v rozmezí 120 - 180 kg. Krávy mají kolem 350 kg a býci cca 500 kg. Jalovice připouštíme poprvé od 15. měsíce.