cs

.

O plemeni

Jedná se o jedno z nejstarších evropských plemen, jehož historie sahá až do doby kamenné. Dexter pochází z jižního a jihozápadního Irska, kde se rozšířil mezi malými hospodářstvími v horských oblastech. Plemeno bylo známo jako "poorman's cow", což v překladu znamená "kráva chudých". Nejstarší dochované oficiální záznamy o tomto skotu (dle Royal Dublin Society) jsou z roku 1879 a o rok později byla a ložena plemenná kniha (1880). Již v roce 1882 bylo toto plemeno vyvezeno ze země původu do několika oblastí Anglie, kde si získalo oblibu a tak bylo již za deset let založeno sdružení Dexter/Kerry Cattle Society. Z irských pastvin bohužel postupně téměř vymizelo, ale naštěstí bylo v čistokrevné formě udržováno v celé řadě malých stád Anglie.

Dexter je původně kombinovaným plemenem, ale většina chovatelů se zaměřuje na jednostrannou užitkovost. Populace plemene dexter v ČR je zaměřena výhradně na masnou užitkovost. Jedná se o nejmenší evropské plemeno skotu, které se chová ve dvou typech: dlouhonohá a krátkonohá varianta. Tyto varianty jsou dány přítomností genu pro chondroplasii. Dlouhonohé typy nejsou nositeli genu, krátkonohé typy jsou heterozygoti pro tento gen. Zvířata s dvěma geny pro chondroplazii se rodí mrtvá a znetvořená - tzv. buldoci. Proto je třeba vyvarovat se kombinacím, kde jsou obě zvířata krátkonohá. Genetický profil zvířat v tomto genu se testuje, protože malí jedinci dlouhonozí se exteriérem blíží velkým jedincům krátkonohým.